Pagdating ng mga amerikano sa pilipinas

Posted by / 25-Sep-2019 09:59

The contents of this reviewer should only be used for personal purposes. Nilalaman: The worksheets I am posting were either used by my son or the students in my tutorial sessions.

You may need to create a Scribd account or access Scribd through your Facebook account to be able to download or print the document.At kung mapapatunayan sa pag-aaral ni Bolunia na ito’y bahagi ng “missing link” ng ating kasaysayan bilang parte ng lahing Austronesyano ay masasabing bago pa man ang pananakop ay mayroon na tayong siyensya at teknolohiya sa paglalayag sa malalawak na karagatan.At Malaki ang naging gampanin ng Pilipinas sa pagkalat at paglawak ng lahing Austronesyano. Sa pananaliksik at sanaysay na ito pinapakita na mayroon na tayong sariling tawag sa mga “Talampad” o kontelasyon ng mga bituin bago pa man ang pananakop at pagdating sa bansa ng mga kanluraning terminolohiya dala ng ibang lahi.Isa itong futuristic essay ni Tan Malaka ng Indonesia. At kung paano nakaapekto ang mga neoliberal na polisya nito sa ating kamalayan at sa aktwal na danas ng mamamayan ng bansa.Sa sanaysay na ito ay may pagkilala sila kina Jose Rizal at Andress Bonifacio bilang mga bayani. Dito natin mauunawaan sa kasaysayan ng direkta at hindi tuwirang pananakop ng Estados Unidos na maihahambing sa kasalukuyan.

pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-46pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-81pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-48

Kinikilala nila ang dalawang bayani bilang modelo ng kagitingin at kahusayan sa iba’t ibang larangan sa pagsusulong ng makabayang interes. 6: “Ang Imahe ng mga Macabebe sa mga Litrato ng American Mass Media (1899-1901)” ni Florentino A. Mahusay na nailahad ng awtor ang paggamit ng kolonyalismong Amerikano sa “mass media” bilang lunduyan ng kanilang propaganda.